Juridisk bistand

 • Arv - familie - skifte, med rettferdige løsninger.
 • Arbeidsrett/oppsigelsessaker, hvor det er svært viktig for den enkelte og kjenne til sine rettigheter og plikter.
 • Barnefordeling/samværsrett, med vektlegging på en løsning til barnets beste.
 • Bistandsadvokat for offer som er utsatt for en straffbar handling
 • Borettslag, rettigheter og plikter som andelseier
 • Boligrett/ fast eiendom, herav mangler ved kjøp av eiendom og hvor man vil kreve erstatning, prisavslag eller hevning
 • Erstatning hvor det er lidt et økonomisk tap, som følge av en oppstått skade på ting eller person.
 • Forsikringsrett, rådgivning og bistand der du mener at forsikringsselskapet har vurdert saken feil.
 • Forvaltningsrett, herunder sosial, helse - og trygderett.
 • Helserett, pasientens rett til helsetjenester.
 • Husleie, rettigheter for den som for den som står i fare for å måtte flytte fra sitt hjem.
 • Særeie/ektepakt og samlivs-/samboeravtaler, som er svært viktige og koster lite.
 • Testament, hjelp til hvordan du kan sikre fordelingen av arven etter deg ?
 • Trygderett.