Dersom et forvaltningsvedtak endres til klagers fordel, kan man etter forvaltningsloven § 36 ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Slike kostnader vil typisk være utgifter til advokatbistand.