Vi gjør oppmerksom på at også flere sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer.

Dette omtales i noe mer detalj hos justisdepartementet (på odin.dep.no).