For de fleste av oss har det blitt viktig å tegne forsikringer på en lang rekke livsområder. Dette for å sikre oss en økonomisk trygghet dersom man skulle bli utsatt for en eller annen skade.

Grovt kan man skille mellom de forsikringer man har tegnet selv og hvor man krever dekning av sitt eget forsikringsselskap, og de skadetilfellene hvor man mener at andre er skyld i det som har skjedd, slik at man krever skaden dekket under den andre parten forsikringsselskap. 

Forsikringer man har tegnet selv. (Reise- bil- båt - villa - innbo etc)

Som forsikringstaker kan man komme til å oppleve at forsikringsselskapet avslår eller kommer med et "dårlig" tilbud når skaden først er blitt et faktum. Når det inntreffer en skade, skal forsikringsselskapet egentlig være en samarbeidspartner hvor siktemålet er at du skal ha oppgjør i samsvar med forsikringsvilkårene.

Det viktigste for deg som forsikringstaker er derfor å vite hva du har kjøpt. Det viktigste du kan gjøre når du tegner en forsikring, eller når den skal fornyes, er å få oversikt over om det finnes noen begrensninger i dekningen, og eventuelt om det finnes alternative dekningsformer man kan få kjøpt fra selskapet.

Forsikringsvilkårene kan ofte fremstå som rene dokumentsamlingen. Det er dessverre slik at det ikke er så uvanlig at vi som forbrukere ikke ser så nøye på disse. Men når skaden først har skjedd, er det her du vil finne svaret på om den er dekket eller ikke under din forsikring. Lokaladvokaten.no kan bistå deg med å finne svaret.

Krav under andres forsikringer.

I tillegg til en rekke private ansvarsforsikringer som tegnes, finnes det også flere lovbestemte ansvarsforsikringer. Her er kanskje bilansvaret og yrkesskade de mest kjente. Om en bilfører kjører ned en fotgjenger, er det bilføreren som er forsikret, mens fotgjengeren er den som eventuelt har krav på erstatning fra bilførerens forsikringsselskap.

Hvorvidt den som er skyld i skaden er forsikret eller ikke, spiller bare en rolle for om det er forsikringen eller de vanlige erstatningsrettslige regler som skal legges til grunn. Noen ganger skjer det en samordning, og det er derfor viktig å undersøke begge muligheter for å finne ut hva man har krav på. Se erstatningsrett

Lokaladvokaten.no har god kompetanse på forsikringsrett. Dersom det har oppstått en skade og du mener forsikringsselskapet har vurdert saken din feil, vil Lokaladvokaten.no vurdere saken din og bistå deg videre i din kontakt med selskapet. Vi vil også informere om både dine rettigheter og plikter i forhold til selskapet.