Faglige og etiske retningslinjer

Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokaskikk

Lover, forskrifter, dommer m.v.

www.lovdata.no

Felles nettsted for Advokatforeningen, Norges Juristforbund og Juristenes Utdanningssenter.

www.jus.no

Norges domstoler på Internett

www.domstol.no

Uoffisiell informasjon om kriminalomsorgen

www.straffet.com

Din veiviser i det offentlige

 

Informasjon fra regjeringen og departementene

www.regjeringen.no

Politiets nettportal

www.politiet.no