Lokaladvokaten.no er opptatt av dine nære problem 
enten det er
i jobb, privatliv eller andre aktiviteter.

Vår målsetning er å yte tett og god service, være kostnadseffektive og kunne tilby
konkurransedyktige priser i kombinasjon med at vi hele tiden vil arbeide for å finne de
beste løsningene for akkurat dine problem.

Vi hjelper deg om du skulle få problemer i familielivet, i jobb sammenheng,
med trygde- og sosialsystemet, medeldre omsorgen og helsevesenet eller ved
uhell og skade på person, ting eller eiendom.

Vi jobber lokalt men yter landsdekkende tjenester. For mer detaljert informasjon om
hva vi kan hjelpe deg med, se tema seksjonen under Tjenester.

 

kundesider

Lær mer →